Almanach

Sen o almanachu symbolizuje stosowanie się do rad, patrzenie w przyszłość lub rozwiązywanie problemów w oparciu o założenia. Postępowanie zgodnie z oczekiwaniami lub założeniami. Uwzględnienie prawdopodobieństw. Negatywnie, almanach może oznaczać, że musisz pomyśleć więcej samodzielnie lub podjąć więcej środków ostrożności, aby zapewnić stabilność. Pozwalanie przypuszczeniom na kierowanie się decyzjami lub dokonywanie ryzykownych wyborów bez uwzględniania nieoczekiwanego może być złym pomysłem. Przeszacowanie lub niedocenianie, że sytuacja okaże się idealna.