Korona

Sen o koronie symbolizuje wybitność, wszechmoc lub zauważenie, że jesteś najważniejszy. Autorytet lub poczucie, że zawsze powinieneś być na pierwszym miejscu. Wiara, że ​​Twoje potrzeby lub pragnienia są priorytetem. Widok kogoś innego w koronie może odzwierciedlać osobę lub sytuację, która stała się priorytetem w Twoim życiu.