Aresztowanie

Sen o zatrzymaniu w szkole symbolizuje konsekwencje, jakie odczuwasz na jawie, gdy nie traktujesz sytuacji wystarczająco poważnie. Poczucie przymusu szanowania osoby lub problemu. Poczucie kary za opóźnienia lub przekroczenie limitu czasu.