DNA

Sen o DNA symbolizuje twoją istotę. Wszystko w tobie, co czyni cię tym, kim jesteś. Sen o białych niciach DNA symbolizuje fundamentalne zmiany w podstawowych obszarach Twojej osobowości. Sytuacja zachęca do dyscypliny lub całkowitego usunięcia negatywnych cech osobowości. Sen o pasmach tęczowego DNA symbolizuje harmonizację lub równowagę podstawowych obszarów Twojej osobowości. Możesz przeprowadzić wiele badań własnych myśli i uczuć śniącego lub uzyskać potężne spostrzeżenia o sobie. Przykład: Mężczyzna marzył o zobaczeniu białej nici DNA. Na jawie rozpoczynał obóz szkoleniowy w wojsku. Białe DNA odzwierciedlało ogromną zmianę, jaką miał na nim obóz treningowy, ponieważ musiał pozbyć się starych nawyków i przekonań.