Doberman Pinscher

Sen o dobermanie pinczerze symbolizuje samoobronę, która jest celowo złośliwa lub negatywna. Krzyczenie na kogoś lub wołanie kogoś po imieniu z zamiarem zranienia go. Bycie agresywnym wobec kogoś, dopóki się nie podda lub nie odejdzie.