Aborygeni

Sen o Aborygenach symbolizuje aspekty twojej osobowości, które opierają się zmianom, są uparci lub nie poświęcają niczego. Pozytywnie, osoba aborygeńska symbolizuje siłę moralną, przestrzeganie zasad i przeciwstawianie się korupcji wartości i przekonań. Negatywnie, osoba aborygeńska symbolizuje niechęć do porzucenia złych nawyków, robienia postępów lub myślenia o czymś w bardziej wyrafinowany lub dojrzały sposób. Sugeruje również, że jesteś przesadnie pobłażliwy lub nadmiernie emocjonalny.