Anime

Sen o oglądaniu anime symbolizuje beztroską postawę. Może być również reprezentacją eskapizmu. Sen o byciu postacią z anime (lub kimkolwiek innym) odzwierciedla specyficzny sposób, w jaki wyrażasz siebie na jawie. Weź pod uwagę swoje najszczersze uczucia lub opinie na temat tej postaci i zobacz, jak ta cecha może wpłynąć na twoje obecne zachowanie.