Wygnanie

Sen o wygnaniu symbolizuje ciebie lub kogoś innego, kto celowo odcina się od ludzi lub sytuacji. Decyzja o wykluczeniu siebie lub jakiejś dziedziny życia. Poczucie wyobcowania lub opuszczenia. Pragnienie przynależności. Alternatywnie, może to być również reprezentacja twojego wyboru, aby publicznie porzucić obecne przekonania lub nawyki i zachować je dla siebie.