Portret rodzinny

Sen o portretie rodzinnym symbolizuje, jak chcesz zapamiętać swoje przeszłe decyzje. Zachowanie rodziny i jej pochodzenie odzwierciedlają to, jak postrzegasz wybory, których dokonałeś. Szczęśliwy portret rodzinny odzwierciedla zadowolenie z dokonanych wcześniej wyborów. Chcesz zapamiętać pewne wybory i doświadczenia jako pozytywne. Nie pamiętasz, że zrobiłeś coś złego. Negatywnie możesz zaprzeczać wyborom, których dokonałeś lub próbować odtworzyć w swoim umyśle przeszłość, całkowicie ignorując nieprzyjemną prawdę. Chęć zapamiętania przeszłości, jakby nic złego się nigdy nie wydarzyło.