Finanse

Marzenie o zarządzaniu swoimi finansami symbolizuje uporządkowanie priorytetów. Możesz czuć się w jakiś sposób ograniczony. Marzenie o sfinansowaniu projektu, planu lub sytuacji symbolizuje umożliwienie ci działania. Pozwalasz, aby coś się wydarzyło lub upewniasz się, że ktoś inny jest pod opieką. Możesz być odpowiedzialny za coś, co wydarzy się u kogoś innego, co by się nie wydarzyło bez ciebie.