Lot

Sen o locie symbolizuje twoją świadomość, że jesteś zaangażowany w nowy projekt lub jakiś plan. Coś nowego się zaczęło lub ma się rozpocząć.