Język obcy

Sen o obcym języku symbolizuje sposób myślenia, którego nie rozumiesz lub z którym się nie zgadzasz. Ktoś może mieć pomysł lub system wierzeń, którego nie subskrybujesz. Poczucie wykluczenia lub „oddzielenia” od czegoś. Ewentualnie możesz czuć, że inni nie wyrażają się jasno. Sen o nauce języka obcego symbolizuje twoją próbę zrozumienia zachowania osoby lub sytuacji, której obecnie nie znasz.