Klej

Sen o kleju symbolizuje chęć lub zamiar, aby sytuacja lub związek pozostały takie, jakie są. Negatywnie, klej może oznaczać uczucie uwięzienia lub utknięcia. Uczucie niezdolności do wyjścia z sytuacji lub ucieczki od kogoś.