Złoto

Kolor złoty we śnie symbolizuje moc lub wolność robienia, co chcesz. Gwarantowane doświadczenie lub nagroda. Dostrzeganie okazji lub możliwości, które są dla Ciebie dostępne przez cały czas. Coś, co możesz zrobić, jeśli zechcesz. Może również oznaczać szczęście, bogactwo, uzdrowienie, oświecenie, szczęście i osiągnięcia. Cokolwiek negatywnego związanego ze złotem we śnie będzie wskazywać na zepsucie lub nadmiar.