Jednostka GPS

Sen o GPS symbolizuje pragnienie wyraźnego poczucia kierunku, celu lub statusu. Jak potężny, skuteczny lub interesujący jesteś. Może to być również próba ustalenia, gdzie Ty lub ktoś inny znajduje się w danej sytuacji. Sen o korzystaniu z GPS, aby zbliżyć się do kogoś, może reprezentować twoje próby zrozumienia czyichś celów. Możesz chcieć dopasować cele, wartości lub przekonania do innej osoby lub sytuacji. Wejść na tę samą stronę lub mieć ten sam cel co ktoś inny. Sen o oddalaniu się od Ciebie sygnału GPS innej osoby może przedstawiać destrukcyjne sytuacje, które kolidują z Twoimi celami.