Port

Sen o przystani symbolizuje sytuację na jawie, w której chcesz odpocząć od rozwiązywania problemów. Przerwa w obliczu niepewności. Biorąc czas wolny lub szukając schronienia podczas konfrontacji z problemami.