Poszukiwanie ciepła

Sen o urządzeniu szukającym ciepła symbolizuje nastawienie, które szuka negatywizmu lub problemów. Sen o pocisku namierzającym ciepło symbolizuje sposób myślenia, który celuje w czyjeś negatywizm, aby go skrzywdzić lub zawstydzić. Wykorzystanie cudzych problemów lub złych zamiarów, aby się z nimi odwdzięczyć. Ewentualnie może to odzwierciedlać kogoś, kto wykorzystuje twoje wady, słabości lub złe nawyki, aby się zemścić.