Niebo

Sen o niebie symbolizuje doskonałe szczęście, błogość lub transcendencję. Stan umysłu lub sytuacja, w której wszystko się układa lub dzieje się wszystko, co chcesz. Sen o nie wpuszczeniu do nieba może oznaczać sytuację na jawie, która uniemożliwia osiągnięcie całkowitego szczęścia.