Arena

Sen o arenie symbolizuje kwestie, które są jawne lub znajdują się w centrum uwagi. Walki lub problemy są widoczne dla innych. Być może doświadczasz, że ktoś inny publicznie boryka się z problemem. Alternatywnie arena we śnie może być znakiem, że problem lub problem należy ujawnić. Negatywnie, obszar może oznaczać strach przed porażką przed wszystkimi, których znasz.