Motyka

Sen o motyce ogrodowej symbolizuje chęć złagodzenia trudnej sytuacji. Rozłożenie dużej odpowiedzialności lub trudności. Radzenie sobie z większymi problemami kawałek kawałka lub próba uczynienia trudnej sytuacji łatwiejszą do opanowania.