Hookie

Sen o zabawie w dziwkę ze szkoły lub pracy symbolizuje chęć uniknięcia problemu lub zobowiązania. Może to być również wyraz chęci odwrócenia uwagi od niepokoju, strachu lub poważnego problemu. Negatywnie może to oznaczać, że nie poświęcasz wystarczającej uwagi problemowi lub odpowiedzialności. Możesz nie wywiązywać się ze swoich obowiązków.