Więzienie

Sen o byciu w małym lub lokalnym więzieniu może odzwierciedlać dyscyplinę lub konsekwencje. Zamknięcie lub ograniczenia. Możesz czuć się zmuszony do zrobienia czegoś lub rezygnacji z czegoś.