Biżuteria

Marzenie o biżuterii symbolizuje wartość, jaką przywiązujesz do relacji lub zobowiązań. Może to być również reprezentacja wiedzy, tożsamości lub cech, które cenisz w sobie. Wskazanie uczuć dotyczących statusu, poczucia własnej wartości lub wartości osobistej.