Sędzia

Widok sędziego we śnie symbolizuje część twojej osobowości, która podejmuje decyzje, wybiera, co jest dobre, a co złe, albo czy popiera, czy potępia daną sprawę. Sędzia we śnie może symbolizować wyrzuty sumienia, poczucie winy lub czas w twoim życiu, w którym musisz krytycznie spojrzeć na siebie. Stanie przed sędzią symbolizuje poczucie winy, potępienie siebie, a nawet akceptację swoich czynów.