Dzień sądu

Sen o Dniu Sądu symbolizuje sytuację w twoim życiu, w której wymierzana jest sprawiedliwość. Odzwierciedlenie usprawiedliwienia lub konsekwencji, których doświadcza śniący. Dzień sądu może również symbolizować sytuacje, które dowodzą zasług, uprawnień lub dają komuś to, na co zasługują.