Klucze

Sen o kluczu symbolizuje zdolność lub to, co wiesz, że możesz zrobić. Dostęp, kontrola lub wolność robienia czegoś. Alternatywnie, klucz może odzwierciedlać specjalną wiedzę lub rozwiązanie problemu. Główny punkt do rozważenia o wiedzieć, co należy zrobić. Sen o złotym kluczu może odzwierciedlać wpływy, moc lub zasoby, które dają dostęp do czegoś w dowolnym momencie. Klucz do wszechstronności i zdolności adaptacyjnych. Wiele różnych rzeczy, które wiesz, że możesz zrobić. Może to być również reprezentacja statusu, autorytetu i władzy.