Całowanie

Sen o całowaniu symbolizuje aprobatę, zachętę lub wsparcie. Jeśli kogoś całujesz, może to symbolizować osobę lub sytuację, którą wspierasz. Może to być również przedstawienie tego, jak w jakiś sposób siebie zachęcasz. Całowanie może również symbolizować aprobatę lub szacunek dla możliwości. Lubienie lub zachęcanie talentów lub możliwości. Sen o widzeniu całujących się innych ludzi może reprezentować różne aspekty Twojej osobowości współpracujące ze sobą lub różne dziedziny życia, które wspierają się nawzajem. Sen o złym całowaniu symbolizuje nieprzyjemne uczucia związane z aprobatą kogoś innego. Być może otrzymałeś nawet oferty pracy lub zaproszenia do osób, których nie lubisz. Sen o całowaniu czyjejś stopy symbolizuje aprobatę lub szacunek dla zasad. Lubienie cudzej moralności. Sen o pocałowaniu wroga symbolizuje zdradę, wrogość lub pojednanie. Sen o nielubianiu kogoś, kto cię całuje, symbolizuje niechcianą pochwałę lub aprobatę. Alternatywnie, całowanie może odzwierciedlać, jak bardzo zależy ci na kimś lub intymne myśli, które masz na temat zakochania. Sen o odrzuceniu pocałunku symbolizuje uczucie, że twoja aprobata lub wsparcie jest odrzucane lub niepożądane.