Misie koala

Sen o misiu koali symbolizuje pragnienie okazania uczucia. Chęć przytulania, całowania lub przytulania się z kimś.