Atlas

Sen o atlasie symbolizuje biegłą wiedzę. Posiadanie wszystkich odpowiedzi w określonej dziedzinie lub umiejętności. Zdolność do całkowitej kontroli ludzi lub całkowitego manipulowania sytuacjami w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Atlas może oznaczać, że w jakiejś dziedzinie nie masz już nic do nauki. Negatywnie, atlas może odzwierciedlać umiejętność manipulowania ludźmi lub zmiany tego, co się dzieje, aby ludzie byli zarządzani. Może to również oznaczać, że zbytnio przejmujesz się wiedzą do tego stopnia, że ​​cierpią inne obszary.