Autyzm

Sen o osobie z autyzmem może oznaczać trudności w komunikowaniu się lub „przedostaniu się do kogoś”. Twoja świadomość innych ludzi, którzy celowo nie słuchają powodu lub ostrzeżeń. Może też być reprezentacją Twoich uczuć na temat innych, którzy są tak uparci lub aroganccy, że słyszą wszystko mówisz im i nigdy nic z tym nie robisz. Twoje sfrustrowane uczucia, że ​​inni wolą być porażkami pomimo Twoich rad lub ostrzeżeń. Sen o autyzmie może oznaczać trudności ze słuchaniem rozsądku lub ostrzeżeń. Możesz także mieć trudności ze słuchaniem kogoś, kogo masz brak szacunku. Pełna świadomość tego, co się do ciebie mówi, ale preferujesz porażkę, ponieważ jesteś zbyt arogancki, zawstydzony lub boisz się cokolwiek z tym zrobić. Ewentualnie bycie autystycznym może odzwierciedlać niepewność, którą masz, nie będąc jak inni ludzie.