Swat Team

Sen o drużynie SWAT symbolizuje potężną pozytywną zmianę lub działanie dyscyplinarne, które jest całkowicie bez zastrzeżeń. Pilna lub natychmiastowa korekta, która jest bezkompromisowa. Troszczenie się o nic poza zmuszeniem do zmiany czegoś negatywnego.