Ptaki

Ptaki w snach są symbolami transcendencji i wyzwolenia. Ucieczka od granic i ograniczeń. Symbol postępu w kierunku całości i harmonii. To twoje cele, aspiracje i nadzieje. Rodzaj i kolor ptaka są bardzo ważne w dekodowaniu znaczenia (np. Czarne ptaki lub sępy nie są symbolami pozytywnymi). Sen o pisklętach symbolizuje potencjał transcendencji i wyzwolenia. Plany lub przygotowania do przezwyciężenia czegoś. Bądź bardzo ostrożny podczas dążenia do celów, które dają ci wolność. Widok martwych lub umierających ptaków oznacza rozczarowanie i porażki. Zabijanie ptaków może odzwierciedlać celowe zniechęcanie do inspirującego pomysłu lub czyjejś wolności. Sen o ptasich jajach symbolizuje cele, aspiracje i nadzieje, które rozwijają się i będą wymagały czasu, aby je zrealizować. Odwrotnie jest, jeśli jaja pochodzą od gatunku ptaka, który nie jest pozytywny. Widok lecącego ptaka symbolizuje transcendencję i wyzwolenie. Obciążenie zostało zdjęte z twoich ramion i doświadczasz poczucia wolności. Widok ptaka w klatce symbolizuje pragnienie wolności lub wyzwolenia. Czujesz się ograniczony i ograniczony w jakiejś dziedzinie swojego życia. Widzenie we śnie niebieskiego ptaka symbolizuje pozytywną transcendencję nad negatywizmem. Symbolizuje moc pozytywnego myślenia, prawdy i robienia tego, o czym wiesz, że jest słuszne, przyjmując silniejszą rolę. To także wskazanie oczyszczenia i rozwiązania konfliktów w twoim życiu. Sen o białym ptaku symbolizuje chęć przekroczenia lub wzniesienia się ponad odnawiającą się negatywną sytuację. Ostatecznie decydując się na ucieczkę od złej sytuacji po uniknięciu jej powstrzymywania. Biały ptak może również reprezentować przekonanie, że ucieczka przed złą sytuacją to dobry pomysł. Przykład: Mężczyzna marzył o zobaczeniu białego ptaka. Na jawie czuł, że jego życie się skończyło, ale potem miał potężne duchowe doświadczenie, które sprawiło, że chciał walczyć ze swoimi problemami i je przezwyciężyć.