Zaciemnienie

Sen o utracie przytomności symbolizuje sytuację w twoim życiu, która całkowicie cię zatrzymuje lub rozprasza. Możesz czuć się całkowicie niezdolny do działania w jakiś sposób, ponieważ coś ważnego zostało zatrzymane lub usunięte. Zatrzymało się coś fundamentalnego dla twojego życia, pracy lub związku. Możesz być sfrustrowany lub doświadczać niepowodzenia w związku z czymś, co próbujesz zrobić.