Schron przeciwbombowy

Sen o schronie przeciwbombowym symbolizuje ostrożność lub ostrożne zabezpieczenie się przed potencjalnym problemem. Ty lub ktoś inny może próbować uniknąć poważnych konsekwencji lub reperkusji. Unikanie cudzego gniewu lub trzymanie się z dala od innych podczas trudności emocjonalnych. Brak chęci angażowania się lub kojarzenia z kłopotliwą sytuacją.