Budda

Sen o Buddzie symbolizuje aspekt ciebie, który jest wyrozumiały lub współczujący. Ty lub ktoś inny, kto jest „większą osobą”. Ty lub ktoś inny, kto jest oświecony. Budda odzwierciedla mądrość, wnikliwość, współczucie lub cierpliwość w konfrontacji z problemami lub trudnymi ludźmi. Budda symbolizuje również brak małostkowości lub dalekosiężne spojrzenie na problemy. Część ciebie, która jest całkowicie pogodzona ze sobą lub ze światem.