Buldożery

Sen o buldożerze symbolizuje podejmowanie decyzji, które koncentrują się na całkowitym usunięciu sytuacji lub problemu. Chcesz uprzątnąć bałagan swojego życia. Usunięcie czegoś niepożądanego z drogi. Alternatywnie buldożer symbolizuje poglądy lub cele, które są forsowane lub realizowane. Wymuszanie doświadczenia. Negatywnie, buldożer może oznaczać, że ty lub ktoś inny jesteście bezmyślni lub stanowczy, gdy dąży się do celu. Możesz czuć się bezradny lub prześladowany.