Aerosol

Marzenie o aerozolu może symbolizować wygodną możliwość zmiany czegoś.