Orzechy nerkowca

Sen o orzechach nerkowca symbolizuje uczucia, że ​​cel lub sytuacja są zbyt łatwe do osiągnięcia. Uczucie, że łatwo można uzyskać gładki lub bezproblemowy wynik. Negatywnie, orzechy nerkowca mogą odzwierciedlać naiwne przekonanie, że wyzwanie lub problem można łatwo rozwiązać. Myślenie, że jeśli będziesz dalej coś robić, trudny problem będzie naprawdę łatwy do rozwiązania. Poddawanie się niebezpieczeństwu z poczuciem, że to nic poważnego. Sen o zatrutym nerkowcu może odzwierciedlać uczucia dotyczące wyborów, które miały być zbyt łatwe do zwrócenia się przeciwko tobie. Poczucie, że coś, co miało być zbyt łatwe, jest teraz całkowicie niezgodne z twoimi celami.