Czakry

Sen o czakrach symbolizuje emocjonalne lub duchowe zrównanie lub zcentrowanie. Pozytywnie, może to odzwierciedlać poczucie większej więzi emocjonalnej lub duchowej. Negatywnie, może to odzwierciedlać pewien obszar twojego życia, w którym czujesz się emocjonalnie lub duchowo zablokowany lub odłączony.