Szewron

Sen o wojskowej dekoracji w jodełkę symbolizuje świadomość wyższego doświadczenia lub mocy. Może to być również reprezentacja świadomości porządku dziobania. Sen o powtarzającym się wzorze jodełki symbolizuje sytuacje, w których nigdy nie możesz bezpośrednio osiągnąć swoich celów. Zawsze czujesz, że sprawy muszą się pogorszyć, zanim się poprawią lub zawsze musisz stanąć w obronie siebie, zanim osiągniesz to, czego chciałeś. Nigdy nie otrzymuję bezpośredniej odpowiedzi ani łatwego rozwiązania.