Kompas

Sen o kompasie symbolizuje w Twoim życiu wskaźnik tego, jak dobrze sobie radzisz lub jak dobrze się rozwijasz. Punkt odniesienia lub porównanie wskazujące, jaki kierunek obierasz w danej sytuacji lub który kierunek musisz obrać. Alternatywnie kompas może odzwierciedlać mentora lub doradcę , z którym komunikujesz się, gdy czujesz się zagubiony. Kompas może być oznaką, że ponownie zastanawiasz się nad kierunkiem swojego życia i musisz przemyśleć ścieżkę, którą podążasz w danej sytuacji.