Skaleczenie

Sen o cięciu symbolizuje poczucie podważenia, pogardy, złego traktowania lub zawodu. Zmniejszenie poczucia ważności lub wpływu. Rozważ miejsce na ciele, w którym wykonano cięcie. Cięcia dłoni mogą odzwierciedlać osłabienie twojego poczucia zdolności. Cięcia nóg mogą odzwierciedlać osłabienie poczucia niezależności. Śnienie o przecięciu drutu może odzwierciedlać zerwanie relacji w twoim życiu.