Prom

Sen o rejsie promem symbolizuje niepewność lub negatywne sytuacje, o których czujesz się dobrze, wiedząc, że się o Ciebie troszczą. Dobre samopoczucie podczas radzenia sobie z problemem.