Szubienica

Sen o szubienicy symbolizuje twoje uczucia co do wstydliwego lub publicznego zakończenia. Strach przed innymi ludźmi, którzy są świadkami całkowitego niepowodzenia lub kary. Alternatywnie szubienica może odzwierciedlać twoją próbę zawstydzenia kogoś całkowitą porażką.