Kostki lodu

Sen o kostkach lodu używanych w napojach symbolizuje kwestie podnoszące komfort w jakiejś dziedzinie życia. Może to być również reprezentacja zachęty lub zachęty do myślenia lub zachowania w określony sposób. Widok snu o topnieniu kostek lodu symbolizuje pokusy lub bodźce, które się kończą. Coś, co motywuje Cię do myślenia lub działania w określony sposób, dobiega końca. Okazja lub łatwa okazja mogą zostać utracone. Sen o niemożności znalezienia lub zdobycia kostek lodu odzwierciedla sytuacje życiowe, które ograniczają twoją zdolność do poczucia komfortu. Może również wskazywać na sytuację, w której brakuje jakichkolwiek pokus lub zachęt.