Las Vegas

Sen o Las Vegas symbolizuje interakcje społeczne z innymi, które koncentrują się na podejmowaniu ryzyka lub „uprawianiu hazardu” w sytuacjach życiowych. Ciągłe poczucie „ryzykowania wszystkiego” lub ryzykowania dużej szansy z przyjaciółmi, rodziną lub osobami, z którymi regularnie się kontaktujesz. Negatywnie, Las Vegas może oznaczać, że nie przejmujesz się już konsekwencjami swoich działań.