Kowal

Sen o kowalu symbolizuje fachowość w poważnych sprawach. Ty lub ktoś inny, kto ma wiedzę lub umiejętności, które inni uważają za niebezpieczne. Zaufanie lub kompetencja w czymś ryzykownym.