Cartwheels

Sen o kołach wozu symbolizuje pewność siebie, odwagę i entuzjazm w pokonywaniu problemów. Jeśli ktoś zrobi sobie krzywdę po wykonaniu koła wozu, symbolizuje to zbytnią pewność siebie, przekroczenie swoich możliwości, niedocenianie czegoś.